Nieuws

Hier houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom 7 Square Endeavour

29th
June 2018

by Thomas
7 Square Endeavor

Subsidie-aanvraag WKO

Arcadis en TNO hebben een subsidieaanvraag ingediend om in samenwerking met een breed scala aan gebiedspartners de mogelijkheden van een lokaal lage temperatuur warmte-koude net te onderzoeken. De subsidie van de RVO is aangevraagd om de technische, financiële en organisatorische mogelijkheden van zo’n net, gevoed door diverse innovatieve warmte- en koude bronnen, te verkennen. De […]

Read Full Story

29th
June 2018

by Thomas
7 Square Endeavor

Coalitieakkoord Rotterdam 2018 – 2022: Nieuwe energie voor Rotterdam

Op 26 juni verscheen het Coalitieakkoord 2018 – 2022: ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’. Uit het akkoord blijkt het belang van een duurzaam, energiezuinig Rotterdam met een betere luchtkwaliteit, een lange termijn aanpak en de urgentie van een gezamenlijke aanpak waarin alle belanghebbenden een rol spelen. Dit sluit naadloos aan op de ambities die onder de vlag van […]

Read Full Story

29th
June 2018

by Thomas
7 Square Endeavor

Toetreden Manhave als partner in 7SE

Onlangs is Manhave toegetreden als nieuwe partner in 7 Square Endeavour. Manhave is een full service gebiedsproducent- en ontwikkelaar met meer dan honderd jaar ervaring in het vakgebied. Samenwerking, innovatie en het creëren van toegevoegde waarde op de lange termijn vormen de kern van de ambitie van Manhave -met als rode draad daar doorheen een […]

Read Full Story

Over 7 Square Endeavour

7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Programma

Het programma draagt oplossingen aan op ondermeer het gebied van transport, milieu, watervoorzieningen, stedelijke planning, bestaande bebouwing en leefbaarheid. Het richt zich op integrale oplossingen voor energiemanagement, cyclische processen en groen-blauwe inrichting. Denk hierbij aan smartgrids, energieopwekking –opslag en -uitwisseling, grijs water, groene daken en andere nieuwe technologieën die toepasbaar zijn door en voor alle mensen die wonen, werken en recreëren in dit gebied. Naast een beter milieu biedt deelname hen ook economische voordelen, zoals lagere energiekosten door energiebesparing.
Het Schouwburgplein biedt een podium om verslag te doen van de voortgang van 7 Square Endeavour.

 

Samenwerking

De samenwerking en participatie van alle partners en stakeholders rondom het gebied is essentieel en op deze schaal van grootte uniek. De ambitie van 7 Square Endeavour is om de (bestaande) initiatieven, kennis, belangen en expertise aan elkaar te koppelen om samen nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

 

contact

Neem contact op met 7 Square Endeavour via onderstaand emailadres

7 Square Endeavour gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Klik op meer informatie voor de Privacyverklaring voor 7 Square Endeavour. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close