Nieuws

Hier houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom 7 Square Endeavour

10th
July 2017

by Thomas
7 Square Endeavor

Verduurzaming dak Manhave

Om verduurzaming van het Schouwburgplein Rotterdam te realiseren wordt onder andere gekeken naar de mogelijkheden van multifunctionele en duurzame daken van gebouwen gelegen aan en in de omgeving van het Schouwburgplein. 7 Square Endeavour stelde samen met Manhave Vastgoedeen ‘Quickscan’ op om de mogelijkheden in kaart te brengen. Er blijken volop kansen te zijn om maatschappelijk en economische meerwaarde te bereiken […]

Read Full Story

15th
June 2017

by Thomas
7 Square Endeavor

Bezoek uit Shanghai

De burgemeester van het Chinese district Changning in Shanghai kwam met directeuren van verschillende afdelingen op 9 juni naar het Schouwburgplein in Rotterdam. Zij zijn geïnteresseerd in ‘low carbon’ projecten. China en Shanghai hebben grote plannen voor het realiseren van CO2 neutrale wijken en steden. Dit vooral vanuit het oogpunt de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. 7 Square […]

Read Full Story

13th
June 2017

by Thomas
7 Square Endeavor

Een impressie van een groen Schouwburgplein

Zie hier hoe wij de toekomst van het Schouwburgplein voor ogen hebben.

Read Full Story

Over 7 Square Endeavour

7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Programma

Het programma draagt oplossingen aan op ondermeer het gebied van transport, milieu, watervoorzieningen, stedelijke planning, bestaande bebouwing en leefbaarheid. Het richt zich op integrale oplossingen voor energiemanagement, cyclische processen en groen-blauwe inrichting. Denk hierbij aan smartgrids, energieopwekking –opslag en -uitwisseling, grijs water, groene daken en andere nieuwe technologieën die toepasbaar zijn door en voor alle mensen die wonen, werken en recreëren in dit gebied. Naast een beter milieu biedt deelname hen ook economische voordelen, zoals lagere energiekosten door energiebesparing.
Het Schouwburgplein biedt een podium om verslag te doen van de voortgang van 7 Square Endeavour.

 

Samenwerking

De samenwerking en participatie van alle partners en stakeholders rondom het gebied is essentieel en op deze schaal van grootte uniek. De ambitie van 7 Square Endeavour is om de (bestaande) initiatieven, kennis, belangen en expertise aan elkaar te koppelen om samen nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

 

contact

Neem contact op met 7 Square Endeavour via onderstaand emailadres