Nieuws

Hier houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom 7 Square Endeavour

19th
June 2018

by Thomas
7 Square Endeavor

Renovatie Rijksmonument – nieuwe stap in verduurzaming

Het gezondste monument van de Gemeente Rotterdam; dat is de ambitie van Amvest, Arcadis Nederland en Dura Vermeer voor het Lijnbaanmonument aan het Schouwburgplein. Tijdens de Provada op 6 juni tekenden de drie partijen de intentieovereenkomst voor de uitwerking en realisatie van deze ambitie, die onder de vlag van 7 Square Endeavour tot stand is gekomen. […]

Read Full Story

16th
April 2018

by Thomas
7 Square Endeavor

Bezoek voorloperswijken metropoolregio Rotterdam Den Haag

Afgelopen dinsdag hebben we de 10 voorloperswijken van de metropoolregio Rotterdam Den Haag op bezoek gehad. In het kader van hoe blijf je vooroplopen in het verduurzamen van de wijk hebben wij 7SE weer mogen presenteren. Veel lof kregen wij! Een mogelijke betrokkenheid bij dit initiatief wordt besproken.

Read Full Story

09th
April 2018

by Thomas
7 Square Endeavor

Presentaties herinrichting Schouwburgplein

Woensdag 4 april hebben studenten van de Willem de Koning Academie studies voor herinrichting van het Schouwburgplein gepresenteerd. Verrassende kwaliteit en resultaten! Zie de foto’s van de fraaie maquettes.  

Read Full Story

Over 7 Square Endeavour

7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Programma

Het programma draagt oplossingen aan op ondermeer het gebied van transport, milieu, watervoorzieningen, stedelijke planning, bestaande bebouwing en leefbaarheid. Het richt zich op integrale oplossingen voor energiemanagement, cyclische processen en groen-blauwe inrichting. Denk hierbij aan smartgrids, energieopwekking –opslag en -uitwisseling, grijs water, groene daken en andere nieuwe technologieën die toepasbaar zijn door en voor alle mensen die wonen, werken en recreëren in dit gebied. Naast een beter milieu biedt deelname hen ook economische voordelen, zoals lagere energiekosten door energiebesparing.
Het Schouwburgplein biedt een podium om verslag te doen van de voortgang van 7 Square Endeavour.

 

Samenwerking

De samenwerking en participatie van alle partners en stakeholders rondom het gebied is essentieel en op deze schaal van grootte uniek. De ambitie van 7 Square Endeavour is om de (bestaande) initiatieven, kennis, belangen en expertise aan elkaar te koppelen om samen nieuwe ontwikkelingen tot stand te brengen.

 

contact

Neem contact op met 7 Square Endeavour via onderstaand emailadres