Bezoek uit Shanghai

De burgemeester van het Chinese district Changning in Shanghai kwam met directeuren van verschillende afdelingen op 9 juni naar het Schouwburgplein in Rotterdam. Zij zijn geïnteresseerd in 'low carbon' projecten. China en Shanghai hebben grote plannen voor het realiseren van CO2 neutrale wijken en steden. Dit vooral vanuit het oogpunt de luchtkwaliteit in steden te verbeteren. 7 Square Endeavour - waarbij kunst de rode draad vormt in het bij elkaar brengen van partijen en het initiëren van duurzame projecten - dient voor hen als inspiratie.
   
  Bekijk voor meer informatie over 7 Square Endeavour onze Facebook- en LinkedIn-pagina!