Subsidie-aanvraag WKO

Arcadis en TNO hebben een subsidieaanvraag ingediend om in samenwerking met een breed scala aan gebiedspartners de mogelijkheden van een lokaal lage temperatuur warmte-koude net te onderzoeken. De subsidie van de RVO is aangevraagd om de technische, financiële en organisatorische mogelijkheden van zo’n net, gevoed door diverse innovatieve warmte- en koude bronnen, te verkennen. De doelstelling op langere termijn is het ontwikkelen van een lokaal warmte-koude net, dat gevoed wordt door lokale bronnen zoals waterberging in de bodem, riothermie, warmte uit straat-verharding of restwarmte van theaters. Hiermee ontstaat een duurzamer alternatief voor het bestaande hoge temperatuur warmtenet die door de afvalcentrale wordt gevoed.    

7 Square Endeavour gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Klik op meer informatie voor de Privacyverklaring voor 7 Square Endeavour. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close